System: BeOS, Haiku, Zeta

Het binden van yab bronnen is een eenvoudige en snelle zaak, je data van je code zijn hierin echter niet echt zeker. Daarom beveelt het zich aan om de yab broncode als C++ binarie te compileren.

Om dit te doen gebruiken we de BuildFactory, welke in yab meegeleverd wordt. Controlleer dit in de onderliggende map van ~/yab-interpreter waar de naam BuildFactory te vinden is, mocht dit niet zijn dan kan je de recente versie van yab binnenhalen via de Project pagina.

yab kan van de project pagina via cvs binnengehaald workden. Hoe je dit doet kan je hier nalezen.

Aandacht!

Als je belangrijke data in de yab-interpreter map hebt zitten kan je hier best een backup van maken voordat je de nieuwe yab versie via cvs binnenhaalt.


Als je yab al eerder via cvs binnengehaald hebt kan je nu in de Terminal wisselen naar deze map (yab-interpreter) en daar via het commando cvs update de meest recente versie binnenhalen en zo op de laatste stand van zaken komen.

cd /boot/home/yab-interpreter/BuildFactory 
cvs update 


Basis regels

Om de yab broncode als C++ binarie te compileren te kunnen moet je op het volgende letten:

- Namen voor subroutines mogen maar een keer voorkomen, eender hoeveel bestanden je gebruikt. Zou een naam dubbel voorkomen dan wordt er maar met een rekening gehouden.

- Als je bibliotheken gebruikt, let er dan op dan hierin enken subs en export subs gebruikt mogen worden. Mochter er andere functies tussen de subs en export subs staan worden deze bij het compileren genegeerd.

- Alle bibliotheken die met import in de programmacode ingebonden worden, worden meegenomen. Daarbij worden ook bibliotheken, die in bibliotheken ingebonden zijn meegenomen.

- De bibliotheken moeten in dezelfde map als de brondata liggen of in /boot/home/config/lib/yab/.

- Om te compileren moeten alle bronbestanden in de BuildFactory map liggen.

Broncode compileren

Om nu je broncode te compileren, kopieer je alle tot de broncode behorende bestanden naar de map BuildFactory (hoofdbestand, bibliotheken..).

Open nu een Terminal en ga naar de map BuildFactory. Nu geef je het commando voor het compileren van het bronbestand in:  

cd /boot/home/yab-interpreter/BuildFactory 
yab BuildFactory.yab [-ZETA-Tab] Doelbestand Bronbestand
Word [-ZETA-Tab] mee opgegeven, dan worden de ZETA Tabs gebruikt. Als je deze achterwege laat worden de Haiku Tabs gebruikt (standaard).

De binary wordt als je geen doel opgegeven hebt gewoon in de BuildFactory map opgeslagen. Bovenop worden nog enkele bestanden opgeslagen, eenmaal de nieuwe samengevoegde broncode en foutmeldingbestanden.

Mogelijke problemen

- Bij oudere ZETA versies zullen de ZETA Tabs niet werken, in dit geval zal er een foutmelding optreden. Gebruik in die situatie de Haiku Tabs.

- Je hebt zeker een versie van ncurses nodig om je broncode in de BuildFactory te kunnen compileren. Mocht deze niet aanwezig zijn kan je deze via BeBits downloaden. 

Translation by Luc Schrijvers (Begasus) of the Belgium BeOS Usergroup.
Tutorial written by Christian Albrecht (Lelldorin) December 2006
Made available by BeSly, the BeOS & Zeta Knowledgebase.